Si të reagojmë gjatë përmbytjeve - Film i animuar edukativ
Video Description

Ky film i animuar edukativ në gjuhën e fëmijëve jep njohuri mbi mbrojtjen e fëmijëve nga përmbytjet. Ky film, i prodhuar nga Programi i Save the Children në Gjeorgji, është përshtatur në shqip në kuadër të zbatimit në Shqipëri të projektit "Garantimi i Mbrojtjes dhe Përgatitjes gjatë Emergjencave".

Keyword :
.

Watch More Videos.